Học phí B1 ( Số sàn): 12.510.000 Đồng.

Loại xe giảng dạy: Mitsubishi Attrage

z3580335689758 acff4fb665c77f5dfcf431b0c7d6fa76 Bằng lái xe B1 số sàn